Missie en visie

Prinsenhof maakt deel uit van de netwerkorganisatie Zorgdorpen. Alle leden delen één en dezelfde visie.

‘Zorgdorpen’ is een netwerkorganisatie voor personen met een zorgvraag die tijdelijk of permanent wensen ondersteund te worden.

‘Zorgdorpen’ biedt aan deze personen een integrale hulpverlening aan die op maat is en op vraag van de bewoner.

‘Zorgdorpen’ wil de personen met een zorgvraag aanzetten om (opnieuw) in beweging te komen of in beweging te blijven en dit in geest en lichaam. We hebben hierbij oog voor het plaatsen van zorgvraag in het leven van de bewoner. Dit doen we met heel veel zorg voor de intimiteit van de cliënt.

Op die manier proberen we iedere persoon met een zorgvraag maximale kansen te geven om te komen tot een optimale ontplooiing en deelname aan alle aspecten van het maatschappelijke leven met respect voor hun levensovertuiging, wensen en keuzes.

‘Zorgdorpen’ wil een gemeenschap van zorgvragers en personeelsleden zijn, gebaseerd op dialoog, gelijkwaardigheid en respect voor elkaars diversiteit. Dit willen we laten zien in de dagelijkse ontmoetingen in goede maar ook in minder goede dagen.

‘Zorgdorpen’ is een transparante en professioneel uitgebouwde organisatie waarbij er zorg wordt gedragen voor ieder personeelslid en waarbij ieder personeelslid zich engageert om permanent te leren in functie van een kwaliteitsvolle zorg.

‘Zorgdorpen’ wil een belangrijke partner zijn voor collegae, wil een goede buur zijn en wil zich op een dienstbare wijze integreren in de ruimere maatschappelijke context.